رویدادها

جدیدترین رویدادهایی در حال ثبت نام در مشهد و سپنتام

رویدادها

Event

آموزش و یادگیری

Learning

آموزش

آموزش و ترفندهای شبکه،طراحی سایت،گرافیک و …

اخبار داخلی

اخبار ، نمایشگاه ها، سمینارهای گروه فناوری سپنتام

اخبار داخلی سپنتام

News

ورک شاپ ها

WorkShop

ورک شاپ ها

ورک شاپ های گذشته و درحال برگذاری در گروه فناوری سپنتام