مشاوره و ارائه راهکار

مشاوره کسب و کار و مراحل کار با گروه فناوری سپنتام

روند ارتباط گروه فناوری سپنتام با کارفرمایان محترم باتوجه به نوع فعالیت ایشان و بررسی کمبودها و نیازهای آن مجموعه با ارائه مشاوره کسب و کار و انجام تحلیل های تخصصی به شش مرحله کلی رو به رو تعریف میگردد.

 

1- نیازسنجی

شناخت سازمان و کسب و کار شما در جلسات اولیه

2- تحلیل و بررسی

با توجه به نیازسنجی، تحلیل و بررسی امکانات موجود و راهکارهای ممکن

3- برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی زمانی و فنی برای اجرا مراحل کار

4- طراحی

انجام ایده‌پردازی‌های مورد نیاز و طراحی اولیه‌

5- اجرا و پیاده‌سازی

عملی شدن ایده‌ها و پیاده‌سازی راهکارهای تخصصی

6- آموزش و پشتیبانی

ارائه پشتیبانی ۲۴ ساعته و آموزش‌های مورد نیاز

درخواست مشاوره کسب و کار

مشاوره

دکمه بازگشت به بالا
شماره تماس
آدرس