همکاری با سازمان‌ها و شرکت ها برای هوشمندی کسب و کار

هوشمندی کسب و کار میتواند در درآمدزایی شرکت یا فروشگاه شما، نقش بسیار موثری را ایفا کند .شرکت سپنتام در سال ۱۳۸۹ با هدف کمک به هوشمندسازی کسب وکارها راه اندازی شد.سپنتام در نظر دارد برای تحقق این موضوع با سازمان ها و شرکت ها همکاری لازم را داشته باشد .