زیرساخت و فناوری های شبکه

طراحی و پیاده سازی سناریوهای جامع شبکه(Active) مبتنی بر مدیریت شیوه و حجم ارتباطات کاربران،کنترل و طبقه بندی اطلاعات سازمانی،نظارت بر فرآیندهای کاری و عملکرد کاربران و سیستم ها به عهده این بخش تخصصی است.
در اینجا نیازسنجی میکنیم , مشاوره میدهیم و با اجرای سناریوی منطقی و بهینه توسعه،سرعت و امنیت را به کسب و کار شما هدیه میدهیم و پیشتیبانتان خواهیم بود.

طراحی و پیاده سازی زیرساخت

طراحی و پیاده سازی زیرساخت

گروه فناوری سپنتام با بیش از یک دهه تجربه موفق در زمینه طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه سازمان های نیمه دولتی و خصوصی و ارائه دیگر خدمات به مشتریان عزیز، کیفیت اجرایی را تضمین می نماید.

 

توضیحات بیشتر

اینترنت هوشمند

اینترنت هوشمند

ارائه اینترنت هوشمند در اماکن عمومی نیازمند استاندارد صحیح جهت مدیریت تخصیص اینترنت می باشد که این استاندارد صحیح با کمک بسترهای مناسب و استاندارد  توسط گروه فناوری سپنتام با ارائه مشاوره، اجرا و پشتیبانی شبکه فراهم می شود.

توضیحات بیشتر

سیستم های ارتباطی

سیستم های ارتباطی

با راه اندازی این فناوری نوین و مقرون به صرفه مدیریت یکپارچه کیفیت، نظم و هوشمندی را به ساختار ارتباطی سازمان خود هدیه می دهید. دپارتمان شبکه گروه فناوری سپنتام با توجه به نوع کسب و کار شما سناریوهای ارتباطی و تحلیلی ارزشﻤندی را برای تان پیاده سازی خواهد کرد.

 

توضیحات بیشتر

SepantamITGroup

SepantamITGroup

سرور و تجهیزات شبکه

سرور و تجهیزات شبکه

در حال بروزرسانی

 

توضیحات بیشتر

نظارت تصویری

نظارت تصویری

در حال بروزرسانی

توضیحات بیشتر