فناوری های شبکه

بررسی سرعت اینترنت بر روی سیستم تلفنی ایزابل Issabel و سیستم عامل لینوکس

سیستم تلفنی ایزابل Issabel، یکی از پر طرفدارترین سیستم تلفنی  open Source  است که امروزه جایگزین الستیکس شده است و یکی از جدیدترین دستاوردهای بشر در زمینه ارتباطات بر پایه ویپ است که توانسته در مدت زمان اندکی نظر مخاطبان خاص خود را در سراسر دنیا جلب کند.

این نوع از سیستم تلفنی، امکانات بسیار زیادی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد و کار کردن با سیستم تلفنی ایزابل Issabel بسیار راحت و آسان است.

در برخی از مواقع لازم است، کیفیت مکالمه را در سیستم‌های تلفنی تحت ویپ بررسی نمود.

اما ابتدا لازم است از میزان کیفیت شبکه و اینترنتی که استفاده می‌شود، اطمینان خاطر حاصل نمود. یکی از بهترین ابزاری که برای بررسی سرعت اینترنت بر روی سیستم تلفنی ایزابل Issabel وجود دارد، speedtest-cli است که این ابزار با زبان برنامه نویسی پایتون نوشته شده است و با استفاده از آن می‌توانید سرعت اینترنت بر روی سیستم تلفنی ایزابل Issabel و سیستم عامل لینوکس را مورد بررسی قرار دهید.

در ادامه به نحوه بررسی سرعت اینترنت بر روی ایزابل و سیستم لینوکس پرداخته‌ایم.

نحوه بررسی سرعت اینترنت بر روی سیستم تلفنی ایزابل Issabel و سیستم لینوکس

مرحله اول : قبل از نصب ابزار speedtest-cli لازم است برنامه پایتون و package manager را با نام pip نصب کنید.

sudo yum install python3

مرحله دوم از بررسی سرعت اینترنت بر روی سیستم تلفنی ایزابل Issabel: پس از نصب موارد ذکر شده در گام قبل، لازم است بررسی کنید که آیا نصب آن‌ها به درستی انجام شده است یا خیر؟

Python3 –version

Pip-3 –version

 

مرحله سوم: در این مرحله وقت آن رسیده است که برنامه speedtest-cli را نصب کنید.

pip install speedtest-cli

مرحله چهارم از بررسی سرعت اینترنت بر روی سیستم تلفنی ایزابل Issabel: اکنون می‌‌توانید با وارد نمودن دستور زیر سرعت اینترنت بر روی سیستم تلفنی ایزابل Issabel و سیستم عامل لینوکس را بررسی کنید.

speedtest-cli

با استفاده از آپشن h- می‌توان گزینه help این کامند را ببینید.

[usage: speedtest-cli [-h] [–no-download] [–no-upload] [–single] [–bytes] [–share] [–simple] [–csv] [–csv-delimiter CSV_DELIMITER] [–csv-header] [–json] [–list] [–server SERVER] [–exclude EXCLUDE] [–mini MINI] [–source SOURCE] [–timeout TIMEOUT] [–secure] [–no-pre-allocate] [–version]

Command line interface for testing internet bandwidth using speedtest.net.
————————————————————————–
https://github.com/sivel/speedtest-cli

optional arguments:
-h, –help            show this help message and exit
–no-download         Do not perform download test
–no-upload           Do not perform upload test
–single              Only use a single connection instead of multiple. This
simulates a typical file transfer.
–bytes               Display values in bytes instead of bits. Does not
affect the image generated by –share, nor output from
–json or –csv
–share               Generate and provide a URL to the speedtest.net share
results image, not displayed with –csv
–simple              Suppress verbose output, only show basic information
–csv                 Suppress verbose output, only show basic information
in CSV format. Speeds listed in bit/s and not affected
by –bytes
–csv-delimiter CSV_DELIMITER
Single character delimiter to use in CSV output.
Default “,”
–csv-header          Print CSV headers
–json                Suppress verbose output, only show basic information
in JSON format. Speeds listed in bit/s and not
affected by –bytes
–list                Display a list of speedtest.net servers sorted by
distance
–server SERVER       Specify a server ID to test against. Can be supplied
multiple times
–exclude EXCLUDE     Exclude a server from selection. Can be supplied
multiple times
–mini MINI           URL of the Speedtest Mini server
–source SOURCE       Source IP address to bind to
–timeout TIMEOUT     HTTP timeout in seconds. Default 10
–secure              Use HTTPS instead of HTTP when communicating with
speedtest.net operated servers
–no-pre-allocate     Do not pre allocate upload data. Pre allocation is
enabled by default to improve upload performance. To
support systems with insufficient memory, use this
option to avoid a MemoryError
–version             Show the version number and exit

بنابراین برای بررسی سرعت اینترنت بر روی سیستم تلفنی ایزابل Issabel و سیستم عامل لینوکس تنها کافیست مراحل ساده‌ای که در این مطلب بیان شده است را اجرا نمایید. به همین سادگی می‌توان سرعت اینترنت را بررسی کرد و از کیفیت آن اطمینان حاصل نمود.

دکمه بازگشت به بالا
شماره تماس
آدرس