سامانه هوشمند تحت وب

سامانه هوشمند ، هوشمندی کسب و کار،هوش تجاری یا BI  نام تجاری برای مفهوم فنی داده‌کاوی یا Data Mining است. این دو اصطلاح دو روی یک سکه‌اند. اولی بر کاربرد تجاری آن تاکید دارد درحالیکه دومی به ماهیت فنی آن اشاره می‌کند.
در سامانه های هوشمند داده ها از فرم خام اولیه تبدیل به اطلاعات مفیدی می شوندکه بر اساس آن تصمیمات تجاری ارزشمندی گرفته می شود.کسب وکارهایی برنده بازارهای امروز اند که بتوانند دسترسی سریع وآسانی به اطلاعات ارزشمند بدست آمده از سلایق مشتریان، کیفیت فرآیندهای داخلی سازمان ، شرایط بازار هدف و گزارش های کاربردی کسب و کار خود داشته باشند. در پیاده سازی یک کسب و کار هوشمند، ابتدا نیازسنجی و سپس بر اساس داده های مستند از وضعیت موجود و تجربه پیشین صاحب آن کسب و کار جمع آوری گردیده، تحلیل های لازم توسط متخصصان این حوزه انجام میشود و در نتیجه با کمک راهکارهای نوین فناوری، سوددهی سازمان را در بازار رقابتی بالا می بریم.
در ادامه به برخی از نتایج قابل توجه حاصل از پیاده سازی سامانه هوشمند سپنتام اشاره می شود:

سامانه های هوشمند تحت وب

هوشمندی کسب و کار،هوش تجاری یا BI  نام تجاری برای مفهوم فنی داده‌کاوی یا Data Mining است. این دو اصطلاح دو روی یک سکه‌اند. اولی بر کاربرد تجاری آن تاکید دارد درحالیکه دومی به ماهیت فنی آن اشاره می‌کند.
در سامانه های هوشمند داده ها از فرم خام اولیه تبدیل به اطلاعات مفیدی می شوندکه بر اساس آن تصمیمات تجاری ارزشمندی گرفته می شود.کسب وکارهایی برنده بازارهای امروز اند که بتوانند دسترسی سریع وآسانی به اطلاعات ارزشمند بدست آمده از سلایق مشتریان، کیفیت فرآیندهای داخلی سازمان ، شرایط بازار هدف و گزارش های کاربردی کسب و کار خود داشته باشند. در پیاده سازی یک کسب و کار هوشمند، ابتدا نیازسنجی و سپس بر اساس داده های مستند از وضعیت موجود و تجربه پیشین صاحب آن کسب و کار جمع آوری گردیده، تحلیل های لازم توسط متخصصان این حوزه انجام میشود و در نتیجه با کمک راهکارهای نوین فناوری، سوددهی سازمان را در بازار رقابتی بالا می بریم.
در ادامه به برخی از نتایج قابل توجه حاصل از پیاده سازی سامانه های هوشمند سپنتام اشاره می شود:

سامانه هوشمند سپنتامافزایش فروش و کیفیت سرویس دهی به مشتریان

حذف تجهیزات استهلاکی مثل صندوق فروشگاهی-کارتخوان

اختصاصی سازی سامانه باهمفکری مدیر مجموعه

سامانه هوشمندبرگزاری اتاق فکر و مشاوره تخصصی

سامانه هوشمندپشتیبانی و جایگزین قدرتمند سیستم سنتی

هوش تجاری سپنتام

ارائه گزارشات مالی دقیق ، تفضیلی و مستند

جلوگیری از شلوغی و ازدحام  و صف های طولانی

سامانه هوشمند تحت وب

ترغیب کاربران به پیشنهاد مدیریت

سامانه هوشمند

حذف هزینه های کاغذ و کاغذبازی در ارائه فاکتور

هوش تجاری

هوشمندی کسب و کار و در نتیجه کاهش خطاهای انسانی

سامانه هوشمند

تحلیل سلیقه ها و دریافت بازخورد از جانب مشتریان

سامانه های هوشمندمشارکت و بهره برداری از جشنواره های فروش

گروه فناوری سپنتام

مشاوره و نیازسنجی

حتما به این نتیجه رسیده اید که روش های قدیمی دیگر پاسخگوی عمده نیاز های تجارت امروز در بازار رقابتی نیست.می خواهید بدانید سامانه هوشمند متناسب با کسب و کار شما چطور می تواند باشد!؟

گروه فناوری سپنتام