در حال بارگیری...

آرمان ما معرفی، ارائه و پیاده سازی ایده ها و راهکارهای نوین و بهینه فناوری اطلاعات است تا کسب کار شما سکه شود و دراین راه ،حسابی برایتان وقت میگذاریم.

آرمان ما معرفی، ارائه و پیاده سازی ایده ها و راهکارهای نوین و بهینه فناوری اطلاعات است تا کسب کار شما سکه شود و دراین راه ،حسابی برایتان وقت میگذاریم.

سپنتام چه خدماتی ارائه می دهد؟

سپنتام چه خدماتی ارائه می دهد؟

مشاوره و ارائه راهکار

امروزه سازمان ها علاوه بر به کارگیری و پیاده سازی راهکارهای نوین فناوری اطللاعات، نیاز به تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت با توجه به شرایط خاص سازمان خود هستند. گروه فناوری سپنتام با تکیه بر دانش و تجربه خود آماده ارائه خدمات مشاوره به سازمان ها و شرکت ها می باشد.

فناوری های شبکه

طراحی و پیاده سازی سناریوهای جامع شبکه(Active) مبتنی بر مدیریت شیوه و حجم ارتباطات کاربران،کنترل و طبقه بندی اطلاعات سازمانی،نظارت بر فرآیندهای کاری و عملکرد کاربران و سیستم ها به عهده این بخش تخصصی است.

کافه فناوری

تحقیق و آموزش برای ما ارزشمند است و تجربه کردن و درس گرفتن شیرین.پس برایش وقت زیادی را صرف میکنیم و زمانی لذت اش به جانمان می نشیند که این یاد گرفته ها را با شما به اشتراک بگذاریم. ما عمیقا معتقدیم وقتی دانشی را به شما منتقل کنیم هر دو قدرتمند خواهیم شد.

هوشمندی کسب و کار

درمسیر کسب تجربه و انجام پروژه های متعدد با تنوع بی شمار کسب و کارهای مشتریان با ارزش و نکته بینی که در این سالها به ما اعتماد کرده اند ایده ها و راهکارهای بی نظیری برای شما داریم تا سازمان شما هوشمند باشد و در دنیای دیجیتال امروز همیشه بدرخشید و در چشم باشید.

مشاوره و ارائه راهکار

______________________

امروزه سازمان ها علاوه بر به کارگیری و پیاده سازی راهکارهای نوین فناوری اطللاعات، نیاز به تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت با توجه به شرایط خاص سازمان خود هستند. گروه فناوری سپنتام با تکیه بر دانش و تجربه خود آماده ارائه خدمات مشاوره به سازمان ها و شرکت ها می باشد.

هوشمندی کسب و کار
______________________

درمسیر کسب تجربه و انجام پروژه های متعدد با تنوع بی شمار کسب و کارهای مشتریان با ارزش و نکته بینی که در این سالها به ما اعتماد کرده اند ایده ها و راهکار های بی نظیری برای شما داریم تا سازمان شما هوشمند باشد و در دنیای دیجیتال امروز همیشه بدرخشید و در چشم باشید.

کافه فناوری
______________________

تحقیق و آموزش برای ما ارزشمند است و تجربه کردن و درس گرفتن شیرین.پس برایش وقت زیادی را صرف میکنیم و زمانی لذت اش به جانمان می نشیند که این یاد گرفته ها را با شما به اشتراک بگذاریم. ما عمیقا معتقدیم وقتی دانشی را به شما منتقل کنیم هر دو قدرتمند خواهیم شد.

فناوری های شبکه
______________________

طراحی و پیاده سازی سناریوهای جامع شبکه(Active) مبتنی بر مدیریت شیوه و حجم ارتباطات کاربران،کنترل و طبقه بندی اطلاعات سازمانی،نظارت بر فرآیندهای کاری و عملکرد کاربران و سیستم ها به عهده این بخش تخصصی است.

هوشمندی کسب و کار

درمسیر کسب تجربه و انجام پروژه های متعدد با تنوع بی شمار کسب و کارهای مشتریان با ارزش و نکته بینی که در این سالها به ما اعتماد کرده اند ایده ها و راهکار های بی نظیری برای شما داریم تا سازمان شما هوشمند باشد و در دنیای دیجیتال امروز همیشه بدرخشید و در چشم باشید.

فناوری های شبکه

طراحی و پیاده سازی سناریوهای جامع شبکه(Active) مبتنی بر مدیریت شیوه و حجم ارتباطات کاربران،کنترل و طبقه بندی اطلاعات سازمانی،نظارت بر فرآیندهای کاری و عملکرد کاربران و سیستم ها به عهده این بخش تخصصی است.

کافه فناوری

تحقیق و آموزش برای ما ارزشمند است و تجربه کردن و درس گرفتن شیرین.پس برایش وقت زیادی را صرف میکنیم و زمانی لذت اش به جانمان می نشیند که این یاد گرفته ها را با شما به اشتراک بگذاریم. ما عمیقا معتقدیم وقتی دانشی را به شما منتقل کنیم هر دو قدرتمند خواهیم شد.

مشاوره و ارائه راهکار

امروزه سازمان ها علاوه بر به کارگیری و پیاده¬سازی راهکارهای نوین فناوری اطللاعات، نیاز به تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت با توجه به شرایط خاص سازمان خود هستند. گروه فناوری سپنتام با تکیه بر دانش و تجربه خود آماده ارائه خدمات مشاوره به سازمان ها و شرکت ها می باشد.

زیرساخت شبکه و ارتباطات

فناوری های شبکه

کافه فناوری

هوشمندسازی کسب و کار

سامانه های هوشمند سپنتام

قابلیت اجرا در تمام پلتفرم ها و دیوایس ها

قابلیت سفارشی سازی براسا نیاز کارفرما

کاهش زمان و افزایش دقت در ارائه خدمات

نیاز حداقلی در زیرساخت

به روز رسانی خودکار

پشتیبانی شبانه روزی

نوشته های وبلاگ سپنتام

برخی از مشتریان ما

تماس
آدرس