">Sepantam IT Group ⋆ گروه فناوری سپنتام ، ارائه دهنده راهکارهای نوین فناوری اطلاعات
در حال بارگیری...

آرمان ما معرفی، ارائه و پیاده سازی ایده ها و راهکارهای نوین و بهینه فناوری اطلاعات است و در راه هوشمندی کسب و کار شما، حسابی برایتان وقت میگذاریم.

گروه فناوری سپنتام

آرمان ما معرفی، ارائه و پیاده سازی ایده ها و راهکارهای نوین و بهینه فناوری اطلاعات است و در راه هوشمندی کسب و کار شما، حسابی برایتان وقت میگذاریم.

گروه فناوری سپنتام

سپنتام چه خدماتی ارائه می دهد؟

کلاس آنلاین

سپنتام چه خدماتی ارائه می دهد؟

مشاوره و ارائه راهکار

امروزه سازمان ها علاوه بر به کارگیری و پیاده سازی هوش تجاری، نیاز به تدوین استراتژی با توجه به شرایط خاص سازمان خود هستند. گروه فناوری سپنتام با تکیه بر دانش و تجربه خود آماده ارائه خدمات مشاوره کمپین تبلیغاتی ، تولید محتوا ، راه اندازی ویپ ، کلاس انلاین و ... می باشد.

فناوری های شبکه

راه اندازی ویپ ، طراحی و پیاده سازی سناریوهای جامع شبکه(Active) مبتنی بر مدیریت شیوه و حجم ارتباطات کاربران،کنترل و طبقه بندی اطلاعات سازمانی،نظارت بر فرآیندهای کاری و عملکرد کاربران و سیستم ها به عهده این بخش تخصصی است.

کافه فناوری

تحقیق و آموزش برای ما ارزشمند است و تجربه کردن و درس گرفتن شیرین.پس برایش وقت زیادی را صرف میکنیم و زمانی لذت اش به جانمان می نشیند که این یاد گرفته ها را با شما به اشتراک بگذاریم. ما عمیقا معتقدیم وقتی دانشی را به شما منتقل کنیم هر دو قدرتمند خواهیم شد.

هوشمندی کسب و کار

درمسیر کسب تجربه و انجام پروژه های متعدد با تنوع بی شمار کسب و کارهای مشتریان با ارزش و نکته بینی که در این سالها به ما اعتماد کرده اند ایده ها و راهکارهای بی نظیری برای شما داریم تا سازمان شما هوش تجاری را تجربه کند و در دنیای دیجیتال امروز همیشه بدرخشید و در چشم باشید.

هوشمندی کسب و کار
______________________

درمسیر کسب تجربه و انجام پروژه های متعدد با تنوع بی شمار کسب و کارهای مشتریان با ارزش و نکته بینی که در این سالها به ما اعتماد کرده اند ایده ها و راهکار های بی نظیری برای شما داریم تا سازمان شما هوشمند باشد و در دنیای دیجیتال امروز همیشه بدرخشید و در چشم باشید.

فناوری های شبکه
______________________

طراحی و پیاده سازی سناریوهای جامع شبکه(Active) مبتنی بر مدیریت شیوه و حجم ارتباطات کاربران،کنترل و طبقه بندی اطلاعات سازمانی،نظارت بر فرآیندهای کاری و عملکرد کاربران و سیستم ها به عهده این بخش تخصصی است.

مشاوره و ارائه راهکار

______________________

امروزه سازمان ها علاوه بر به کارگیری و پیاده سازی راهکارهای نوین فناوری اطللاعات، نیاز به تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت با توجه به شرایط خاص سازمان خود هستند. گروه فناوری سپنتام با تکیه بر دانش و تجربه خود آماده ارائه خدمات مشاوره به سازمان ها و شرکت ها می باشد.

کافه فناوری
______________________

تحقیق و آموزش برای ما ارزشمند است و تجربه کردن و درس گرفتن شیرین.پس برایش وقت زیادی را صرف میکنیم و زمانی لذت اش به جانمان می نشیند که این یاد گرفته ها را با شما به اشتراک بگذاریم. ما عمیقا معتقدیم وقتی دانشی را به شما منتقل کنیم هر دو قدرتمند خواهیم شد.

هوشمندی کسب و کار

درمسیر کسب تجربه و انجام پروژه های متعدد با تنوع بی شمار کسب و کارهای مشتریان با ارزش و نکته بینی که در این سالها به ما اعتماد کرده اند ایده ها و راهکار های بی نظیری برای شما داریم تا سازمان شما هوشمند باشد و در دنیای دیجیتال امروز همیشه بدرخشید و در چشم باشید.

فناوری های شبکه

طراحی و پیاده سازی سناریوهای جامع شبکه(Active) مبتنی بر مدیریت شیوه و حجم ارتباطات کاربران،کنترل و طبقه بندی اطلاعات سازمانی،نظارت بر فرآیندهای کاری و عملکرد کاربران و سیستم ها به عهده این بخش تخصصی است.

کافه فناوری

تحقیق و آموزش برای ما ارزشمند است و تجربه کردن و درس گرفتن شیرین.پس برایش وقت زیادی را صرف میکنیم و زمانی لذت اش به جانمان می نشیند که این یاد گرفته ها را با شما به اشتراک بگذاریم. ما عمیقا معتقدیم وقتی دانشی را به شما منتقل کنیم هر دو قدرتمند خواهیم شد.

مشاوره و ارائه راهکار

امروزه سازمان ها علاوه بر به کارگیری و پیاده¬سازی راهکارهای نوین فناوری اطللاعات، نیاز به تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت با توجه به شرایط خاص سازمان خود هستند. گروه فناوری سپنتام با تکیه بر دانش و تجربه خود آماده ارائه خدمات مشاوره به سازمان ها و شرکت ها می باشد.

زیرساخت شبکه و ارتباطات

فناوری های شبکه

کافه فناوری

هوشمندسازی کسب و کار

کلاس آنلاین

سامانه های هوشمند سپنتام

گروه فناوری سپنتام

تولید محتوا

قابلیت اجرا در تمام پلتفرم ها و دیوایس ها

قابلیت سفارشی سازی براسا نیاز کارفرما

کاهش زمان و افزایش دقت در ارائه خدمات

نیاز حداقلی در زیرساخت

به روز رسانی خودکار

پشتیبانی شبانه روزی

کلاس آنلاین

نوشته های وبلاگ سپنتام

گروه فناوری سپنتام
گروه فناوری سپنتام

برخی از مشتریان ما

کلاس آنلاین
تماس
آدرس